شناسایی ۴۰۰ باشگاه ورزشی غیرمجاز در مشهد

شناسایی ۴۰۰ باشگاه ورزشی غیرمجاز در مشهد

مسئول اداره ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت: تاکنون حدود نیمی از باشگاه های غیرمجاز شناسایی شده اند که به آنها تذکر داده ایم و پلمب بعضی از آنها در حال انجام است. جواد عبداللهی در خصوص نظارت بر باشگاه‌های ورزشی در خراسان رضوی اظهار داشت: