۱۰۰ طرح برای احقاق حقوق عامه در قزوین انجام شد

۱۰۰ طرح برای احقاق حقوق عامه در قزوین انجام شد

دادستان عمومی و انقلاب قزوین از اجرای بیش از ۱۰۰ طرح و بیش از هزار بازدید از مراکز عمومی و خصوصی در راستای حقوق عامه خبر داد.  حسین رجبی در تشریح اقدامات دادسرای مرکز استان در ۱۰ ماهه سال جاری در حوزه حقوق عامه گفت: دادستانی قزوین در حوزه حقوق عامه برنامه‌هایی را اجرا کرده