لزوم ضرورت توجه به رفاه و معیشت خبرنگاران

لزوم ضرورت توجه به رفاه و معیشت خبرنگاران

مدیر عامل خانه مطبوعات و رسانه های استان البرز بر لزوم توجه بیشتر دستگاه ‌های مسئول به معیشت خبرنگاران و رفع نگرانی‌ های شغلی اصحاب رسانه، تاکید کرد. رضا عباس زاده در پایان تور یک روزه بازدید اصحاب رسانه از جاذبه های گردشگری این استان اظهار داشت: رسانه ها مهم‌ترین ظرفیت برای ارتقای سطح آگاهی،